Plugin Email-reminder

Dobrý den,
našel jsem si plugin, který umí v určitý čas odeslat na zadanou adresu informační mail. Vše funguje, ale obsah mailu přijde v tomto tvaru

<p>This message is a reminder created on Friday, February 2, 2018</p>
<p><strong>[/b]REMINDER:[b]</strong><br />
Reminder</p><br />
<p>This
reminder was sent using <a
href="http://pogidude.com/email-reminder/">Email Reminder
plugin</a> by <a href="http://pogidude.com/about/">Pogidude
Web Studio</a></p

Anglickou verzi vím jak přeložit, ale nevím jak odstranit html značky z těla mailu.
Zde je nejspíše asi obsah souboru kde se tvoří tělo mailu.

<?php

class PDER{

   /**
    * Get Ereminders
    *
 
  * Selects all 'ereminders' custom post types from the 'posts' table
whose 'post_date' is less than $date and 'post_status' = draft returns
rows as a numerically indexed array of objects. Uses
$wpdb->get_results() function to fetch the results from the database.
    *
    * @param string $date date in YYYY-MM-DD H:i:s format. Defaults to current local time
    * @param string $status draft|publish. corresponds to scheduled and sent reminders respectively
    * @return array numerically indexed array of row objects
    */
   public function get_ereminders( $date = '', $status = 'draft' ) {
      global $wpdb;
      
      if( $date == '' ){
         $date = current_time( 'mysql',0 );
      }
      
      if( $status == 'sent' )
         $status = 'publish';
      elseif( $status == 'scheduled' )
         $status = 'draft';
      
      $ereminders = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("
         SELECT *
         FROM {$wpdb->posts}
         WHERE post_date < %s
            AND post_type = 'ereminder'
            AND post_status = %s
         ORDER BY post_date ASC
      ", $date, $status) );
      
      return $ereminders;
   }//get_ereminders
   
   /**
    * Send Ereminders
    */
   public static function send_ereminders(){

      
   
   
   
   
      //credits
 
 $credits = sprintf(__('This reminder was sent using <a
href="%s">Email Reminder plugin</a> by <a
href="%s">Pogidude
Web Studio</a>', 'email-reminder'), 'http://pogidude.com/email-reminder/', 'http://pogidude.com/about/');
      
      //get ereminders
      $pd = new PDER;
      $ereminders = $pd->get_ereminders();
      
   foreach( $ereminders as $ereminder ){
      
         $subject = __('[Reminder] ', 'email-reminder') . $ereminder->post_title;
         $to = $ereminder->post_excerpt;
         
         //use the email of the user who scheduled the reminder
         $author = get_userdata( $ereminder->post_author );
         $author_email = $author->user_email;

         $headers =    __('From: Email Reminder', 'email-reminder') . "<{$author_email}>\r\n" . "Content-Type:
         text/html;\r\n";
         
         $creation_date = date( 'l, F j, Y', strtotime( $ereminder->post_date ) );
         $message = "<p>" . sprintf(__('This message is a reminder created on %s', 'email-reminder'),
               $creation_date) .
                    "</p>\n";
         $message .= '<p><strong>' . __('REMINDER:', 'email-reminder') . "</strong><br />\n";
         $message .= $ereminder->post_content . "</p><br />\n";
         $message .= "<p>{$credits}</p>";
         
         $email_result = wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
 
       //$email_result = wp_mail( 'ryannmicua@gmail.com', 'Test
Reminder', 'message', 'From: Email Reminder
<ryannmicua@gmail.com>' );
         
         
         if( $email_result ){//wp_mail() processed the request successfully
            //set post to 'publish' or delete the post
 
          $args = array( 'ID' => $ereminder->ID, 'post_status'
=> 'publish', 'post_date' => $ereminder->post_date,
'post_date_gmt' => $ereminder->post_date_gmt, 'post_modified'
=> current_time('mysql',0), 'post_modified_gmt' =>
current_time('mysql',1) );
            
            wp_update_post( $args );
            //wp_delete_post( $ereminder->ID );
         }
         
      }
   }
   
}

Poradí mi někdo jak toto upravit, aby v těle mailu byl normální text bez značek
Děkuji Hynek

Správa WordPress webu

Nemusíte na to být sami. Pomůžeme vám s pravidelnou údržbou i novými vylepšeními.

Více informací

1 názor na “Plugin Email-reminder”

  1. Dobrý den Hynku,
    spíš než v tomhle bych chybu hledal v hlavičce emailu tam se povoluje HTML. Koukněte se tam kde se to odesílá jestli je tam něco takového ‚Content-Type: text/html; charset=UTF-8‘. Popřípadě se podívejte do nastavení pluginu jestli tam někde není povolení HTML v těle emailu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Přejít nahoru