Snippety

Seriál “Začínáme s programováním” – Úvod: Barvy

Autor příspěvku Zdeněk Vojáček

Při práci se šablonami se často můžeme setkat s možností nastavení barev. Nejčastěji se požívájí dva druhy kódů barev: hexadecimální  a RGB kód barvy.

Hexadeciální

Požívají se ve formátu #RRGGBB. První dvě číslice znamenají hodnotu červené barvy, třetí a čtvrtá hodnotu zelená a poslední dvě hodnotu modré barvy. Výsledné barvy vznikají mícháním těchto tří základních, přičemž nižší hodnoty jsou tmavší odstíny a vyšší naopak světlejší odstíny.

Každá z šesti pozic může nabývat hodnot 0 – F. Jedná se o šestnáctkový nebo-li hexadecimální zápis. Z toho důvodu hexadecimální kód barvy. V kódu se nerozlišují velká a malá pásmena.

Příklady:

#FF0000 – červená
#00FF000 – zelená
#0000FF – modrá
#FFFF00 – žlutá
#000000 – černá

Je možno použít i zkrácený zápis

#F00 – červená
#0F0 – zelená
#00F – modrá
#FF0 – žlutá
#000 – černá

RGB

Jedná se o stejný princip jako u hexadecimálního kódu. Zápis se liší se pouze v syntaxi – rgb(RRR,GGG,BBB) Barva může nabývat hodnot 0-255 popřípadě lze použít procenta.

Příklady

rgb(255,0,0) – červená
rgb(0,255,0) – zelená
rgb(0,0,255) – modrá
rgb(255,255,0) – žlutá
rgb(0,0,0) – černá

Je možno použít i procentuální zápis

rgb(100%,0%,0%) – červená
rgb(0%,100%,0%) – zelená
rgb(0%,0%,100%) – modrá
rgb(100%,100%,0%) – žlutá
rgb(0%,0%,0%) – černá

Průhlednost barvy

U RGB lze také nastavit průhlednost. Dělá se to přidáním čtvrté hodnoty a pozměněním syntaxe. Tato hodnota se udává v rozmezí 0-1, kdy 0 je úplná průhlednost a 1 je neprůhledná. Nutno použít desetinnou tečku.

rgba(0,0,0,0.3) – průhlednost 0.3
rgba(0,0,0,0.5) – průhlednost 0.5
rgba(0,0,0,0.7) – průhlednost 0.7

O autorovi

Zdeněk Vojáček

Milovník žen, masa a PHP kódu

Zanechat komentář

Získejte více informací o WordPress!

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a návody ze světa WordPressu.

Úspěšně jste se zapsali do našeho newsletteru. Děkujeme!