Snippety

Zobrazení widgetu na stránce

Autor příspěvku Tomáš Cirkl

Tento článek je součástí série návodů zabývající se kompletní tvorbou WordPress widgetu.

 1. Co byste měli vědět než se pustíte do tvorby prvního widgetu
 2. Tvorba a registrace WordPress widgetu
 3. Tvorba samotného widgetu
 4. Tvorba formuláře pro váš WordPress widget
 5. Zobrazení widgetu na stránce

Kódování výstupu widgetu

Tento krok se skládá ze dvou částí:

 1. Přidání výstupní funkce do widgetu. Tato funkce bude identifikovat nadřazené stránky (rodiče).
 2. Úprava funkce widgetu uvnitř třídy WP_Widget.

Přidání funkce pro identifikace rodiče

Do souboru pluginu, nad vaší třídu WP_Widget přidejte tuto funkci:


 

<?php

 

function tutsplus_check_for_page_tree() {

 

 

    // zkontroluje, zda se nacházíte na stránce

 

    if( is_page() ) {

 

    

 

        global $post;

 

    

 

        // kontroluje, zda má stránka rodiče

 

        if ( $post->post_parent ){

 

        

 

            // načte seznam rodičů

 

            $parents = array_reverse( get_post_ancestors( $post->ID ) );

 

            

 

            // najde nejvýše postaveného rodiče

 

            return $parents[0];

 

            

 

        }

 

        

 

        // navrátí ID - toto bude nejvýše postavený rodič nebo ID současné stránky

 

        return $post->ID;

 

        

 

    }

 

 

}

 

?>

 

Funkce pro úpravu nastavení widgetu

Dalším krokem je úprava zatím prázdné funkce widgetu. Začneme definováním proměnných, které jsou založené na vstupním formuláři.


function widget( $args, $instance ) {

 

    

 

    extract( $args );

 

    echo $before_widget;       

 

    echo $before_title . 'In this section:' . $after_title;

 

 

}

Dále přidejte dotaz a jeho výstup do funkce widget:


 

function widget( $args, $instance ) {

 

    

 

    // kick things off

 

    extract( $args );

 

    echo $before_widget;       

 

    echo $before_title . 'In this section:' . $after_title;    

 

    

 

    // run a query if on a page

 

    if ( is_page() ) {

 

 

        // run the tutsplus_check_for_page_tree function to fetch top level page

 

        $ancestor = tutsplus_check_for_page_tree();

 

 

        // set the arguments for children of the ancestor page

 

        $args = array(

 

            'child_of' => $ancestor,

 

            'depth' => $instance[ 'depth' ],

 

            'title_li' => '',

 

        );

 

        

 

        // set a value for get_pages to check if it's empty

 

        $list_pages = get_pages( $args );

 

        

 

        // check if $list_pages has values

 

        if( $list_pages ) {

 

 

            // open a list with the ancestor page at the top

 

            ?>

 

            <ul class="page-tree">

 

                <?php // list ancestor page ?>

 

                <li class="ancestor">

 

                    <a href="<?php echo get_permalink( $ancestor ); ?>"><?php echo get_the_title( $ancestor ); ?></a>

 

                </li>

 

                

 

                <?php

 

                // use wp_list_pages to list subpages of ancestor or current page

 

                wp_list_pages( $args );;

 

            

 

    

 

            // close the page-tree list

 

            ?>

 

            </ul>

 

    

 

        <?php

 

        }

 

    }

 

 

    

 

}

Toto zkontroluje jestli jste na stránce a poté definuje argumenty pro funkci list_pages(). K tomu se použije předchozí funkce a hodnoty $depth, která je nastavená ve formuláři widgetu. Nyní vše uložte a aktualizujte plugin na stránce.

Shrnutí

Tvorba widgetu zahrnuje tyto kroky:

  • Registrace widgetu.

 

 • Tvorba třídy, která obsahuje funkce widgetu.

 

 

 • Napsání funkce construct, která sestavuje widget.

 

 

 • Napsání funkce form, která obsahuje formulář widgetu.

 

 

 • Napsání funkce update, která ukládá nastavení formuláře.

 

 

 • Napsání funkce widget, která obsahuje výstup.

 

 

Jakmile máte všechno hotové, máte funkční widget, který můžete upravit tak, aby dělal co chcete.

Celý kód pluginu

<?php
/*Plugin Name: Widget Seznam podstránek
Description: Tento widget kontroluje, zda má současná stránka nadřazené nebo podřazené stránky. Pokud tomu tak je, pak zobrazí seznam stránek, v kterém se nachází.
Version: 0.1
Author: Tomáš Cirkl
Author URI: https://www.wplama.cz
License: GPLv2
*/
?>

<?php
function tutsplus_check_for_page_tree() {

//zkontroluje, zda se nacházíte na stránce
if( is_page() ) {

global $post;

// zkontroluje, zda má stránka rodiče
if ( $post->post_parent ){

// načte seznam rodičů
$parents = array_reverse( get_post_ancestors( $post->ID ) );

// najde nejvýše postaveného rodiče
return $parents[0];

}

// navrátí ID - toto bude nejvýše postavený rodič nebo ID současné stránky
return $post->ID;

}

}
?>
<?php
class Tutsplus_List_Pages_Widget extends WP_Widget {

function __construct() {

parent::__construct(

// base ID of the widget
'tutsplus_list_pages_widget',

// name of the widget
__('Seznam příbuzných stránek', 'tutsplus' ),

// widget options
array (
'description' => __( 'Identifikuje strukturu současné stránky a zobrazí seznam příbuzných stránek. Funguje pouze u stránek.', 'tutsplus' )
)

);

}

function form( $instance ) {

$defaults = array(
'depth' => '-1'
);
$depth = $instance[ 'depth' ];

// markup for form ?>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'depth' ); ?>">Hlooubka seznamu:</label>
<input class="widefat" type="text" id="<?php echo $this->get_field_id( 'depth' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'depth' ); ?>" value="<?php echo esc_attr( $depth ); ?>">
</p>

<?php
}

function update( $new_instance, $old_instance ) {

$instance = $old_instance;
$instance[ 'depth' ] = strip_tags( $new_instance[ 'depth' ] );
return $instance;

}

function widget( $args, $instance ) {

// start
extract( $args );
echo $before_widget;
echo $before_title . 'In this section:' . $after_title;

// pokud jste na stránce spustí dotaz
if ( is_page() ) {

// spustí funkci tutsplus_check_for_page_tree
$ancestor = tutsplus_check_for_page_tree();

// nastaví argumenty pro rodiče a stejně postavené stránky
$args = array(
'child_of' => $ancestor,
'depth' => $instance[ 'depth' ],
'title_li' => '',
);

// nastaví hodnotu pro get_pages
$list_pages = get_pages( $args );

// zkontroluje zda $list_pages má nějakou hodnotu
if( $list_pages ) {

// otevře seznam nadřazených rodičů
?>
<ul class="page-tree">
<?php // list ancestor page ?>
<li class="ancestor">
<a href="<?php echo get_permalink( $ancestor ); ?>"><?php echo get_the_title( $ancestor ); ?></a>
</li>

<?php
// použije wp_list_pages pro sestavení podřazených stránek a současné stránky
wp_list_pages( $args );;


// uzavře seznam
?>
</ul>

<?php
}
}


}

}
?>

<?php
function tutsplus_register_list_pages_widget() {

register_widget( 'Tutsplus_List_Pages_Widget' );

}
add_action( 'widgets_init', 'tutsplus_register_list_pages_widget' );
?>

Zdroj: Displaying Your WordPress Widget on the Site

O autorovi

Tomáš Cirkl

Baví mě Internet a zvláště pak redakční systém WordPress. Jsem pravidelným účastníkem a přednášejícím na WordCamp Praha a WordPress konferencích.

3 komentářů

 • Ahoj, řeším teď takový problém: Mám proměnnou ve „function form($instance) {}“ a chtěl bych s ní pracovat ve „function widget($args, $instance) {}“. Zkoušel jsem to pomocí globálních proměnných, ale nefungovalo mi to. Jsem v PHP začátečník, tak jsem to asi špatně napsal. Nemůžete mi prosím někdo pomoci? Předem děkuji 🙂

  • Ahoj. Poradit určitě můžeme. Potřeboval bych ale ten tvůj kód vidět. Pokud není moc dlouhý tak ho sem hoď a něco vymyslíme.

Zanechat komentář

Získejte více informací o WordPress!

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a návody ze světa WordPressu.

Úspěšně jste se zapsali do našeho newsletteru. Děkujeme!